• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 395 đen cào. Khoảng 26% trong số các sản phẩm này là cái cào, 1% là brushes. 

Có rất nhiều đen cào lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như thép không gỉ. Bạn cũng có thể chọn từ 7in, 4in, và 3in đen cào. Cũng như từ vườn rake, nuôi rake đen cào.Và bất kể đen cào là chăm sóc: công cụ, clippers, trimmers & blades. 

Có 397 đen cào nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, Đài Loan, Trung Quốc, nơi cung cấp 99%, 1% trong số đen cào một cách tương ứng.