About products and suppliers:
Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 32928 đen da ba lô. Có rất nhiều đen da ba lô lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như polyester, nylon, và cotton. Bạn cũng có thể chọn từ black đen da ba lô. Cũng như từ unisex, male, và female đen da ba lô.Và bất kể đen da ba lô là 20-35 litre, 20-39 litre, hay below 20 litre.