• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
  • Dịch vụ & Tư cách thành viên
  • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
            Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 566 đen nút chai đế lót ly. Có rất nhiều đen nút chai đế lót ly lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như gô, cây tre, và nhựa. Có 566 đen nút chai đế lót ly nhà cung cấp, chủ yếu tại East Asia. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, Ấn Độ, và Đài Loan, Trung Quốc, nơi cung cấp 98%, 1%, và 1% trong số đen nút chai đế lót ly một cách tương ứng.các sản phẩm ñen nút chai đế lót ly phổ biến nhất tại North America, Western Europe, và Northern Europe. Bạn có thể đảm bảo sự an toàn của sản phẩm bằng cách lựa chọn từ các nhà cung cấp được chứng nhận, bao gồm 77 với chứng nhận BSCI, 66 với chứng nhận Other, và 59 với chứng nhận ISO9001.