• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
  • Dịch vụ & Tư cách thành viên
  • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
            Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 92 đen al gấp ô. Có rất nhiều đen al gấp ô lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như polyester. Có 17 đen al gấp ô nhà cung cấp, chủ yếu tại East Asia. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, nơi cung cấp 100% trong số đen al gấp ô một cách tương ứng.các sản phẩm ñen al gấp ô phổ biến nhất tại North America, Western Europe, và Northern Europe. Bạn có thể đảm bảo sự an toàn của sản phẩm bằng cách lựa chọn từ các nhà cung cấp được chứng nhận, bao gồm 17 với chứng nhận ISO9001, 4 với chứng nhận BSCI, và 2 với chứng nhận OHSAS18001.