• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
  • Dịch vụ & Tư cách thành viên
  • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
            Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 220 biscuit gói. Có rất nhiều biscuit gói lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như thực phẩm, khuyến khích. Bạn cũng có thể chọn từ zipper lên trên, nhiệt seal, và tự dính seal biscuit gói. Có 208 biscuit gói nhà cung cấp, chủ yếu tại East Asia. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, Malaysia, và Xin-ga-po, nơi cung cấp 62%, 14%, và 12% trong số biscuit gói một cách tương ứng.các sản phẩm Biscuit gói phổ biến nhất tại Domestic Market, North America, và Southeast Asia. Bạn có thể đảm bảo sự an toàn của sản phẩm bằng cách lựa chọn từ các nhà cung cấp được chứng nhận, bao gồm 50 với chứng nhận HACCP, 45 với chứng nhận ISO9001, và 16 với chứng nhận ISO22000.