• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng

Recommended for You

Hot
Selling

Abrasive Tools

Alibaba best selling products ranking based on sales. Updated daily.

health thermometer

Alibaba hot search products ranking based on search data. Updated daily.
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 389 ống nhòm giao dịch. Khoảng 3% trong số các sản phẩm này là kính hiển vi, 1% là kính viễn vọng và ống nhòm. 

Có rất nhiều ống nhòm giao dịch lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như thuộc về hai mắt. Bạn cũng có thể chọn từ sinh học kính hiển vi, stereo microscope ống nhòm giao dịch. Cũng như từ kim loại ống nhòm giao dịch. 

Có 18 ống nhòm giao dịch nhà cung cấp, chủ yếu tại Bắc Mỹ. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là United States, nơi cung cấp 83% trong số ống nhòm giao dịch một cách tương ứng.

Bạn có thể đảm bảo sự an toàn của sản phẩm bằng cách lựa chọn từ các nhà cung cấp được chứng nhận, bao gồm 14 với chứng nhận ISO13485, 14 với chứng nhận FSC.