• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
  • Dịch vụ & Tư cách thành viên
  • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
            Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 326 trầu nut thị trường. Khoảng 65% trong số các sản phẩm này là hạt cau. Có rất nhiều trầu nut thị trường lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như nguyên, rang, và baked. Bạn cũng có thể chọn từ chung, hữu cơ, và gmo trầu nut thị trường. Có 237 trầu nut thị trường nhà cung cấp, chủ yếu tại Southeast Asia. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Phi-líp-pin, Việt Nam, và Thái Lan, nơi cung cấp 21%, 18%, và 10% trong số trầu nut thị trường một cách tương ứng.các sản phẩm Trầu nut thị trường phổ biến nhất tại Mid East, North America, và South America. Bạn có thể đảm bảo sự an toàn của sản phẩm bằng cách lựa chọn từ các nhà cung cấp được chứng nhận, bao gồm 26 với chứng nhận Other, 2 với chứng nhận ISO9001, và 1 với chứng nhận HACCP.