• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 687 tốt nhất hay thức ăn ngựa. Khoảng 58% trong số các sản phẩm này là cỏ khô, 1% là sản phẩm dành cho ngựa khác, và 1% là sản phẩm chăm sóc ngựa.

Có rất nhiều tốt nhất hay thức ăn ngựa lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như timothy hay, alfalfa hay, và corn gluten meal. Bạn cũng có thể chọn từ gia súc, chicken tốt nhất hay thức ăn ngựa. 

Có 609 tốt nhất hay thức ăn ngựa nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là In-đô-nê-xi-a, Thái Lan, và Trung Quốc, nơi cung cấp 22%, 12%, và 10% trong số tốt nhất hay thức ăn ngựa một cách tương ứng.

Bạn có thể đảm bảo sự an toàn của sản phẩm bằng cách lựa chọn từ các nhà cung cấp được chứng nhận, bao gồm 6 với chứng nhận ISO9001, 4 với chứng nhận Other, và 2 với chứng nhận BSCI.