• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
  • Dịch vụ & Tư cách thành viên
  • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
            Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 6391 bbq than túi. Khoảng 25% trong số các sản phẩm này là than củi, 3% là túi đóng gói, và 1% là túi đựng thực phẩm.Có rất nhiều bbq than túi lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như powder. Có 6366 bbq than túi nhà cung cấp, chủ yếu tại East Asia. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, Việt Nam, và In-đô-nê-xi-a, nơi cung cấp 83%, 8%, và 2% trong số bbq than túi một cách tương ứng.các sản phẩm Bbq than túi phổ biến nhất tại North America, Western Europe, và South America. Bạn có thể đảm bảo sự an toàn của sản phẩm bằng cách lựa chọn từ các nhà cung cấp được chứng nhận, bao gồm 1177 với chứng nhận ISO9001, 1175 với chứng nhận Other, và 241 với chứng nhận BSCI.