• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 243 battery grip ir từ xa. Khoảng 1% trong số các sản phẩm này là đế pin. 

Có rất nhiều battery grip ir từ xa lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như canon. 

Có 4 battery grip ir từ xa nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, Đặc khu hành chính Hồng Kông, nơi cung cấp 75%, 25% trong số battery grip ir từ xa một cách tương ứng.