• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
  • Dịch vụ & Tư cách thành viên
  • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
        Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 444 khăn tắm nhà máy. Khoảng 11% trong số các sản phẩm này là khăn tắm. 

Có rất nhiều khăn tắm nhà máy lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như phi cơ, khách sạn, và quê hương. Bạn cũng có thể chọn từ plain nhuộm, tẩy trắng, và nhuộm sợi khăn tắm nhà máy. Cũng như từ vuông, mini khăn tắm nhà máy.Và bất kể khăn tắm nhà máy là plain, dobby, hay stripe.  

Có 14 khăn tắm nhà máy nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là India, Pakistan, và Bangladesh, nơi cung cấp 64%, 21%, và 14% trong số khăn tắm nhà máy một cách tương ứng.

Bạn có thể đảm bảo sự an toàn của sản phẩm bằng cách lựa chọn từ các nhà cung cấp được chứng nhận, bao gồm 2 với chứng nhận SA8000, 2 với chứng nhận ISO9001.