• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng

đề nghị cho bạn

Hot
Selling

Candy

Alibaba best selling products ranking based on sales. Updated daily.

jelly beans

Alibaba hot search products ranking based on search data. Updated daily.
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 12 bat shaped gummy kẹo. Khoảng 50% trong số các sản phẩm này là kẹo dẻo, 8% là vitamin. 

Có rất nhiều bat shaped gummy kẹo lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như có mùi nho. Bạn cũng có thể chọn từ normal bat shaped gummy kẹo. Cũng như từ haccp, qs, và iso bat shaped gummy kẹo.Và bất kể bat shaped gummy kẹo là multi-colored.

Có 7 bat shaped gummy kẹo nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, nơi cung cấp 100% trong số bat shaped gummy kẹo một cách tương ứng.