• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 2144 giỏ mẫu miễn phí. Khoảng 2% trong số các sản phẩm này là giỏ đựng, 1% là giỏ mua sắm. 

Có rất nhiều giỏ mẫu miễn phí lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như quần &aacute;o, neatening/lưu trữ, và uống/thực phẩm. Bạn cũng có thể chọn từ kim loại, cây tre, và nhựa giỏ mẫu miễn phí. Cũng như từ bền, thả, và folding giỏ mẫu miễn phí.Và bất kể giỏ mẫu miễn phí là <± 1 cm (含), <± 2 cm (含), hay <± 1 mm (含). 

Có 565 giỏ mẫu miễn phí nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, India, và Pakistan, nơi cung cấp 98%, 1%, và 1% trong số giỏ mẫu miễn phí một cách tương ứng.