• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng

đề nghị cho bạn

magnesium carbonate

Alibaba hot search products ranking based on search data. Updated daily.

sodium percarbonate

Alibaba hot search products ranking based on search data. Updated daily.
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 75 barium carbonate. Khoảng 50% trong số các sản phẩm này là cacbonat. 

Có rất nhiều barium carbonate lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như electron lớp, công nghiệp lớp, và nông nghiệp lớp. 

Có 48 barium carbonate nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, nơi cung cấp 100% trong số barium carbonate một cách tương ứng.