• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 607 ngân hàng dây buộc. Khoảng 6% trong số các sản phẩm này là ví đựng thẻ. 

Có rất nhiều ngân hàng dây buộc lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như polyester, nylon. Bạn cũng có thể chọn từ thư, cartoon ngân hàng dây buộc. Cũng như từ nhiệt chuyển giao in ấn ngân hàng dây buộc. 

Có 606 ngân hàng dây buộc nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, Đặc khu hành chính Hồng Kông, nơi cung cấp 94%, 5% trong số ngân hàng dây buộc một cách tương ứng.