• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng

đề nghị cho bạn

Hot
Selling

Storage Holders & Racks

Alibaba best selling products ranking based on sales. Updated daily.

sink caddy

Alibaba hot search products ranking based on search data. Updated daily.
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 837 tre món ăn giá. Khoảng 52% trong số các sản phẩm này là móc và giá treo, 1% là giỏ đựng, và 1% là móc và giá treo.

Có rất nhiều tre món ăn giá lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như m&oacute;n ăn v&agrave; b&aacute;t, đ&ocirc;̀ dùng tr&ecirc;n bàn, và thực phẩm. Bạn cũng có thể chọn từ cây tre, gô, và kim loại tre món ăn giá. Cũng như từ <± 1 mm (含), <± 5 mm (含), và ±2cm以上 tre món ăn giá.Và bất kể tre món ăn giá là loại đứng, bolt chèn loại, hay loại sàn. 

Có 837 tre món ăn giá nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, nơi cung cấp 100% trong số tre món ăn giá một cách tương ứng.