• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 11853 than tre máy. Khoảng 3% trong số các sản phẩm này là lò đốt thành than, 1% là máy đóng bánh than sinh khối, và 1% là máy đóng than bánh.

Có 2182 than tre máy nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, Việt Nam, và In-đô-nê-xi-a, nơi cung cấp 95%, 3%, và 1% trong số than tre máy một cách tương ứng.