• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
  • Dịch vụ & Tư cách thành viên
  • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
        Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 223 bali đệm. Khoảng 16% trong số các sản phẩm này là ghế mây/tre, 15% là vỏ gối, và 15% là đệm.

Có rất nhiều bali đệm lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như trang trí, bãi biển, và seat. Bạn cũng có thể chọn từ marine, thêu, và động vật bali đệm. Cũng như từ vuông, hình chữ nhật, và vòng bali đệm.Và bất kể bali đệm là plain, american style, hay dobby.  

Có 179 bali đệm nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, In-đô-nê-xi-a, và Việt Nam, nơi cung cấp 73%, 14%, và 8% trong số bali đệm một cách tương ứng.

Bạn có thể đảm bảo sự an toàn của sản phẩm bằng cách lựa chọn từ các nhà cung cấp được chứng nhận, bao gồm 26 với chứng nhận Other, 24 với chứng nhận ISO9001, và 11 với chứng nhận ISO14001.