• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
  • Dịch vụ & Tư cách thành viên
  • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
        Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 51345 backhoe loader. Khoảng 59% trong số các sản phẩm này là máy xếp dỡ, 6% là phụ tùng máy xây dựng, và 1% là giật nhanh.

Có 51058 backhoe loader nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, Malaysia, và Vietnam, nơi cung cấp 93%, 1%, và 1% trong số backhoe loader một cách tương ứng.

Bạn có thể đảm bảo sự an toàn của sản phẩm bằng cách lựa chọn từ các nhà cung cấp được chứng nhận, bao gồm 16567 với chứng nhận ISO9001, 4877 với chứng nhận Other, và 1863 với chứng nhận ISO14001.