• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 16919 giường ngủ bé folding. Khoảng 6% trong số các sản phẩm này là cũi trẻ em, 1% là giường, và 1% là xe cũi đẩy trẻ em.

Có 5831 giường ngủ bé folding nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, Ấn Độ, và Xin-ga-po, nơi cung cấp 98%, 1%, và 1% trong số giường ngủ bé folding một cách tương ứng.