• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
  • Dịch vụ & Tư cách thành viên
  • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
            Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 3367 b bản ghi. Có rất nhiều b bản ghi lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như trái hồ đào, gổ từ đàn, và cây bách hương. Bạn cũng có thể chọn từ đen, đỏ, và trắng b bản ghi. Cũng như từ vuông, vòng b bản ghi.Và bất kể b bản ghi là trong nhà, công nghiệp. Có 3021 b bản ghi nhà cung cấp, chủ yếu tại East Asia. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, Ukraina, và Đức, nơi cung cấp 61%, 5%, và 4% trong số b bản ghi một cách tương ứng.các sản phẩm B bản ghi phổ biến nhất tại Western Europe, Domestic Market, và North America. Bạn có thể đảm bảo sự an toàn của sản phẩm bằng cách lựa chọn từ các nhà cung cấp được chứng nhận, bao gồm 409 với chứng nhận ISO9001, 190 với chứng nhận Other, và 31 với chứng nhận ISO14001.