• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng

đề nghị cho bạn

Hot
Selling

Notebook

Alibaba best selling products ranking based on sales. Updated daily.

exercise book

Alibaba hot search products ranking based on search data. Updated daily.
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 65 tự động xoắn ốc ràng buộc. Khoảng 36% trong số các sản phẩm này là máy đóng gáy, 3% là sổ tay. 

Có rất nhiều tự động xoắn ốc ràng buộc lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như spiral, bìa cứng. Bạn cũng có thể chọn từ hướng dẫn sử dụng, điện tự động xoắn ốc ràng buộc. Cũng như từ comb binding machine, dây binding machine, và keo binding machine tự động xoắn ốc ràng buộc.

Có 66 tự động xoắn ốc ràng buộc nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, nơi cung cấp 100% trong số tự động xoắn ốc ràng buộc một cách tương ứng.