• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 343 sàn đèn hồ quang. Khoảng 92% trong số các sản phẩm này là đèn sàn, 3% là đèn chùm và đèn treo, và 1% là đèn bàn và đèn đọc sách.

Có 343 sàn đèn hồ quang nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, nơi cung cấp 100% trong số sàn đèn hồ quang một cách tương ứng.