Go to PageGo
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 5450 phòng ngủ cổ đèn bàn. Có 3863 phòng ngủ cổ đèn bàn nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, India, và Vietnam, nơi cung cấp 86%, 9%, và 2% trong số phòng ngủ cổ đèn bàn một cách tương ứng.