• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
  • Dịch vụ & Tư cách thành viên
  • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
        Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 397 cổ al đồng hồ. Khoảng 1% trong số các sản phẩm này là đồng hồ cơ khí. 

Có 3 cổ al đồng hồ nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, nơi cung cấp 66% trong số cổ al đồng hồ một cách tương ứng.