• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
  • Dịch vụ & Tư cách thành viên
  • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
            Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 1007 antifoam silicone dầu. Khoảng 54% trong số các sản phẩm này là phụ gia dầu hỏa, 53% là hóa chất làm giấy, và 51% là chất hoạt động bề mặt.Có 1007 antifoam silicone dầu nhà cung cấp, chủ yếu tại East Asia. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, Hàn Quốc, và Xin-ga-po, nơi cung cấp 99%, 1%, và 1% trong số antifoam silicone dầu một cách tương ứng.các sản phẩm Antifoam silicone dầu phổ biến nhất tại Domestic Market, Eastern Asia, và North America. Bạn có thể đảm bảo sự an toàn của sản phẩm bằng cách lựa chọn từ các nhà cung cấp được chứng nhận, bao gồm 433 với chứng nhận Other, 391 với chứng nhận ISO9001, và 134 với chứng nhận ISO14001.