• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng

đề nghị cho bạn

aluminum boat

Alibaba hot search products ranking based on search data. Updated daily.

jon boat

Alibaba hot search products ranking based on search data. Updated daily.
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 19 càng hạ cánh nhôm thủ công để bán. Khoảng 15% trong số các sản phẩm này là du thuyền, 10% là tàu thuyền đánh bắt hải sản, và 5% là sà lan.

Có 18 càng hạ cánh nhôm thủ công để bán nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, nơi cung cấp 100% trong số càng hạ cánh nhôm thủ công để bán một cách tương ứng.