• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 209 nhôm flower bảng đèn. Khoảng 34% trong số các sản phẩm này là đèn bàn và đèn đọc sách, 4% là đèn chùm và đèn treo. 

Có rất nhiều nhôm flower bảng đèn lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như ánh sáng và thiết kế mạch, tự động cad bố trí, và dự án cài đặt. Bạn cũng có thể chọn từ 2-năm, 1-năm, và 3-năm nhôm flower bảng đèn. Cũng như từ khu dân cư, khách sạn, và văn phòng nhôm flower bảng đèn.Và bất kể nhôm flower bảng đèn là ce, ccc, hay bv. 

Có 210 nhôm flower bảng đèn nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, Ấn Độ, nơi cung cấp 94%, 5% trong số nhôm flower bảng đèn một cách tương ứng.