• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 1584 al nhôm kim loại wallet. Khoảng 1% trong số các sản phẩm này là ví đựng thẻ, 1% là ví. 

Có rất nhiều al nhôm kim loại wallet lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như không ai. Bạn cũng có thể chọn từ mở, then cửa al nhôm kim loại wallet. Cũng như từ nhôm al nhôm kim loại wallet. Và bất kể al nhôm kim loại wallet là unisex, phụ nữ. 

Có 24 al nhôm kim loại wallet nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, nơi cung cấp 100% trong số al nhôm kim loại wallet một cách tương ứng.