• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 1588 bóng không khí nâng lên. Khoảng 1% trong số các sản phẩm này là phụ tùng thiết bị vận chuyển vật liệu. 

Có rất nhiều bóng không khí nâng lên lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như cung cấp, không có sẵn. Bạn cũng có thể chọn từ vật liệu xây dựng cửa hàng, nhà máy sản xuất, và máy móc cửa hàng sửa chữa bóng không khí nâng lên. Cũng như từ không có sẵn bóng không khí nâng lên. Và bất kể bóng không khí nâng lên là không ai, hàn quốc. 

Có 19 bóng không khí nâng lên nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, South Korea, nơi cung cấp 78%, 21% trong số bóng không khí nâng lên một cách tương ứng.