• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 9521 agar. Khoảng 4% trong số các sản phẩm này là phụ gia thực phẩm, 4% là chất làm đặc, và 3% là bộ ổn định.

Có 1666 agar nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, Việt Nam, và Đài Loan, Trung Quốc, nơi cung cấp 68%, 21%, và 3% trong số agar một cách tương ứng.