• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 5 8ft air hockey bảng. Khoảng 60% trong số các sản phẩm này là khúc côn cầu trên không, 40% là bàn chơi bi-da và bi-a. 

Có 5 8ft air hockey bảng nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, nơi cung cấp 100% trong số 8ft air hockey bảng một cách tương ứng.