• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng

đề nghị cho bạn

Hot
Selling

Ratchet Tie Down

Alibaba best selling products ranking based on sales. Updated daily.

tie down strap

Alibaba hot search products ranking based on search data. Updated daily.
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 374 50mm ratchet lashing dây đeo. Khoảng 69% trong số các sản phẩm này là dây tăng bạt, 13% là vải làm đai. 

Có rất nhiều 50mm ratchet lashing dây đeo lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như eco-friendly. Bạn cũng có thể chọn từ jacquard 50mm ratchet lashing dây đeo. Cũng như từ vải to dùng làm thắng đái ngựa 50mm ratchet lashing dây đeo. Và bất kể 50mm ratchet lashing dây đeo là ce, iso9001, hay gs. 

Có 374 50mm ratchet lashing dây đeo nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, nơi cung cấp 100% trong số 50mm ratchet lashing dây đeo một cách tương ứng.