• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 21812 50cc xe máy. Khoảng 5% trong số các sản phẩm này là các loại xe máy khác, 2% là xe máy điện, và 1% là xe máy đua.

Có 4197 50cc xe máy nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, Sơn mài Nhật, và Đài Loan, Trung Quốc, nơi cung cấp 93%, 1%, và 1% trong số 50cc xe máy một cách tương ứng.