• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 3316 4x4 tán lều. Khoảng 8% trong số các sản phẩm này là lều triển lãm thương mại, 1% là vọng lâu. 

Có 392 4x4 tán lều nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, nơi cung cấp 100% trong số 4x4 tán lều một cách tương ứng.