• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 745 48v 300ah pin. Khoảng 77% trong số các sản phẩm này là lithium ion pin, 9% là các loại pin khác, và 4% là pin axit chì.

Có 745 48v 300ah pin nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, nơi cung cấp 100% trong số 48v 300ah pin một cách tương ứng.

Bạn có thể đảm bảo sự an toàn của sản phẩm bằng cách lựa chọn từ các nhà cung cấp được chứng nhận, bao gồm 289 với chứng nhận ISO9001, 89 với chứng nhận Other, và 77 với chứng nhận ISO14001.