• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 449 28mm lotion bơm. Khoảng 74% trong số các sản phẩm này là nắp, nắp chai, tấm quây, 6% là chai lọ, và 1% là nút chai rượu vang.

Có rất nhiều 28mm lotion bơm lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như chấp nhận. Bạn cũng có thể chọn từ nhựa 28mm lotion bơm. 

Có 432 28mm lotion bơm nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, nơi cung cấp 100% trong số 28mm lotion bơm một cách tương ứng.