• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
  • Dịch vụ & Tư cách thành viên
  • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
            Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 89047 26 inch. Khoảng 16% trong số các sản phẩm này là nối tóc từ tóc thật, 15% là xe đạp. Có rất nhiều 26 inch lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như 24 tốc độ, 21 tốc độ, và 27 tốc độ. Có 88672 26 inch nhà cung cấp, chủ yếu tại East Asia. Các quốc gia cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, Ấn Độ, và Việt Nam, nơi cung cấp 93%, 4%, và 1% trong số 26 inch một cách tương ứng. các sản phẩm 6 inch phổ biến nhất tại North America, Western Europe, và South America. Bạn có thể đảm bảo sự an toàn của sản phẩm bằng cách lựa chọn từ các nhà cung cấp được chứng nhận, bao gồm 12143 với chứng nhận ISO9001, 7401 với chứng nhận Other, và 1978 với chứng nhận ISO14001.