• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
  • Dịch vụ & Tư cách thành viên
  • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
            Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 395 26*2cm 5 màu cable tie xuống dây đai. Có 1 26*2cm 5 màu cable tie xuống dây đai nhà cung cấp, chủ yếu tại East Asia. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, nơi cung cấp 100% trong số 26*2cm 5 màu cable tie xuống dây đai một cách tương ứng.các sản phẩm 6*2cm 5 màu cable tie xuống dây đai phổ biến nhất tại Eastern Europe, South America, và North America.