• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
  • Dịch vụ & Tư cách thành viên
  • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
            Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 600 25l kim loại trống. Khoảng 60% trong số các sản phẩm này là thùng phi, xô và thùng tô nô, 8% là lon, và 2% là các dụng cụ khác.Có rất nhiều 25l kim loại trống lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như nhựa. Có 596 25l kim loại trống nhà cung cấp, chủ yếu tại East Asia. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, New Zealand, và Xin-ga-po, nơi cung cấp 99%, 1%, và 1% trong số 25l kim loại trống một cách tương ứng.các sản phẩm 5l kim loại trống phổ biến nhất tại South America, Oceania, và Africa. Bạn có thể đảm bảo sự an toàn của sản phẩm bằng cách lựa chọn từ các nhà cung cấp được chứng nhận, bao gồm 97 với chứng nhận ISO9001, 8 với chứng nhận ISO14001, và 2 với chứng nhận Other.