• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
  • Dịch vụ & Tư cách thành viên
  • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
            Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 132 250 kw máy làm lạnh nước. Có rất nhiều 250 kw máy làm lạnh nước lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như ul, ce. Có 132 250 kw máy làm lạnh nước nhà cung cấp, chủ yếu tại East Asia. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, gà tây, nơi cung cấp 99%, 1% trong số 250 kw máy làm lạnh nước một cách tương ứng.các sản phẩm 50 kw máy làm lạnh nước phổ biến nhất tại Domestic Market, North America, và Southeast Asia. Bạn có thể đảm bảo sự an toàn của sản phẩm bằng cách lựa chọn từ các nhà cung cấp được chứng nhận, bao gồm 109 với chứng nhận ISO9001, 19 với chứng nhận ISO14001, và 10 với chứng nhận Other.