• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
  • Dịch vụ & Tư cách thành viên
  • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
            Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 2562 25 tấn giàn cẩu. Có 2560 25 tấn giàn cẩu nhà cung cấp, chủ yếu tại East Asia. Các quốc gia cung cấp hàng đầu là Trung Quốc (Đại lục), Vương Quốc Anh, và Kenya, nơi cung cấp 98%, 1%, và 1% trong số 25 tấn giàn cẩu một cách tương ứng. các sản phẩm 5 tấn giàn cẩu phổ biến nhất tại Africa, Domestic Market, và Mid East. Bạn có thể đảm bảo sự an toàn của sản phẩm bằng cách lựa chọn từ các nhà cung cấp được chứng nhận, bao gồm 1203 với chứng nhận ISO9001, 1044 với chứng nhận Other, và 1027 với chứng nhận OHSAS18001.