• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng

RECOMMENDED FOR YOU

pelton turbine

Alibaba hot search products ranking based on search data. Updated daily.

free energy generator

Alibaba hot search products ranking based on search data. Updated daily.
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 8 20kw điện tua bin gió. Khoảng 25% trong số các sản phẩm này là máy phát năng lượng thay thế, 12% là các hệ thống chạy bằng năng lượng mặt trời. 

Có 3 20kw điện tua bin gió nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, nơi cung cấp 100% trong số 20kw điện tua bin gió một cách tương ứng.