• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 1581 20 tấn ratchet tie xuống. Khoảng 1% trong số các sản phẩm này là dây tăng bạt, 1% là vòng kẹp bánh cóc, và 1% là dây địu.

Có 21 20 tấn ratchet tie xuống nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, Đài Loan, Trung Quốc, nơi cung cấp 95%, 4% trong số 20 tấn ratchet tie xuống một cách tương ứng.