• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng

RECOMMENDED FOR YOU

Hot
Selling

Loose Gemstone

Alibaba best selling products ranking based on sales. Updated daily.

cubic zirconia jewelry

Alibaba hot search products ranking based on search data. Updated daily.
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 293 20*30mm lê đá quý. Khoảng 1% trong số các sản phẩm này là đá quý rời. 

Có rất nhiều 20*30mm lê đá quý lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như tổng hợp (phòng thí nghiệm tạo ra). Bạn cũng có thể chọn từ nhiệt 20*30mm lê đá quý. Cũng như từ màu chơi hoặc cháy 20*30mm lê đá quý. Và bất kể 20*30mm lê đá quý là pear cut.

Có 4 20*30mm lê đá quý nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, nơi cung cấp 100% trong số 20*30mm lê đá quý một cách tương ứng.