• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
  • Dịch vụ & Tư cách thành viên
  • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
        Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 185 2 4ghz không dây mini antenna. Khoảng 1% trong số các sản phẩm này là giao tiếp ăng ten. 

Có 2 2 4ghz không dây mini antenna nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, nơi cung cấp 100% trong số 2 4ghz không dây mini antenna một cách tương ứng.