• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng

RECOMMENDED FOR YOU

Hot
Selling

Metal Can

Alibaba best selling products ranking based on sales. Updated daily.

custom tin box

Alibaba hot search products ranking based on search data. Updated daily.
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 699 1l kim loại tin. Khoảng 63% trong số các sản phẩm này là lon, 1% là bình xon khí. 

Có rất nhiều 1l kim loại tin lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như tinplate, tin, và nhôm. Bạn cũng có thể chọn từ thực phẩm đóng hộp, bánh, và sơn 1l kim loại tin. 

Có 699 1l kim loại tin nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, nơi cung cấp 100% trong số 1l kim loại tin một cách tương ứng.