• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
  • Dịch vụ & Tư cách thành viên
  • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
            Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 650 1500w năng lượng mặt trời sạc 220v. Có 649 1500w năng lượng mặt trời sạc 220v nhà cung cấp, chủ yếu tại East Asia. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, nơi cung cấp 100% trong số 1500w năng lượng mặt trời sạc 220v một cách tương ứng.các sản phẩm 500w năng lượng mặt trời sạc 220v phổ biến nhất tại Africa, Southeast Asia, và Mid East. Bạn có thể đảm bảo sự an toàn của sản phẩm bằng cách lựa chọn từ các nhà cung cấp được chứng nhận, bao gồm 372 với chứng nhận ISO9001, 141 với chứng nhận Other, và 27 với chứng nhận ISO14001.