• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
  • Dịch vụ & Tư cách thành viên
  • Trợ giúp & Cộng đồng
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
        Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 1420 14mm adhesive. 

Có rất nhiều 14mm adhesive lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như khuyến khích, trang phục, và ban cho. 

Có 1984 14mm adhesive nhà cung cấp, chủ yếu tại Châu á. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, Sơn mài Nhật, và Malaysia, nơi cung cấp 93%, 2%, và 1% trong số 14mm adhesive một cách tương ứng.