• Giải pháp tìm nguồn cung ứng
 • Dịch vụ & Tư cách thành viên
 • Trợ giúp & Cộng đồng

RECOMMENDED FOR YOU

Hot
Selling

Power Adapters

Alibaba best selling products ranking based on sales. Updated daily.

12v 2a power adapter

Alibaba hot search products ranking based on search data. Updated daily.
Về sản phẩm và nhà cung cấp:
              Alibaba.com cung cấp các sản phẩm 158 12v 5v 1 5a ac điện máy tính để bàn adapter. Khoảng 19% trong số các sản phẩm này là bộ đổi nguồn điện. 

Có rất nhiều 12v 5v 1 5a ac điện máy tính để bàn adapter lựa chọn dành cho bạn, chẳng hạn như cắm, máy tính để bàn. Bạn cũng có thể chọn từ dc 12v 5v 1 5a ac điện máy tính để bàn adapter. 

Có 158 12v 5v 1 5a ac điện máy tính để bàn adapter nhà cung cấp, chủ yếu tại Asia. Các quốc gia hoặc khu vực cung cấp hàng đầu là Trung Quốc, nơi cung cấp 100% trong số 12v 5v 1 5a ac điện máy tính để bàn adapter một cách tương ứng.